Krasne, Dr. Bradley D.D.S
500 N. Main, # 214, Newton, KS 67114
316-283-8261